Jawatan Kosong (Terkini)

Malaysia Career (Terkini)

JobsMalaysia.Info (Terkini)

Malaysia Job Portal (Terkini)

JobStreet.com (Terkini)

Thursday, May 13, 2010

KOLEKSI MUTIARA KATA

Rasulullah s.a.w. bersabda,

maksudnya:

"Tidaklah di antara dua orang yang bersahabat kecuali siapa yang lebih

menghargai sahabatnya maka dialah yang lebih disukai oleh Allah s.w.t"

(Petikan kitab Imam Ghazali)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda,

maksudnya:

"Jikalau seseorang kamu sedang makan, maka janganlah kamu

tergesa-gesa sehingga selesai hajatnya iaitu dia berasa cukup makannya,

sekalipun iqamah telah dibacakan untuk solat"

(Riwayat Bukhari)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda,

maksudnya:

"Empat perkara di antara kebahgian seseorang iaitu hendaklah

isterinya seorang yang salih, dan anak-anak yang baik,

kawan-kawan yang jujur dan sumber rezeki dari negeri sendiri"

(Riwayat Ad-Dilmi)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda,

maksudnya:

"Janganlah kamu mencaci maki orang yang telah meninggal dunia,

kerana sesungguhnya mereka itu telah sampai atau memenuhi apa

yang telah mereka kerjakan yakni sewaktu hayatnya di dunia"

(Riwayat Bukhari)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari Abu Hurairah r.a.

Sabda Rasulullah s.a.w. maksudnya:

"Kewajipan seorang muslim ke atas muslim yang lain iaitu lima perkara;

menjawab salam, melawat orang sakit, mengiringi jenazah,

menerima undangan dan mendoakan orang yang bersin"

(PRiwayat Al-Bukhari dan Muslim)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda,

maksudnya:

"Yang berhak menjadi imamnya sesuatu kaum ketika solat

ialah yang terbaik bacaannya terhadap Al Quran"

(Riwayat Muslim)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda,

maksudnya:

"Sesungguhnya orang yang paling aku kasihi di sisiku ialah seorang

mukmin yang keadaannya serba sederhana, tetapi rajin mengerjakan

solat (wajib dan sunat),dia baik dalam beribadah kepada Tuhan dan

selalu taat kepadaNya secara diam-diam"

(Riwayat Tarmizi)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Aku berdiri di pintu syurga, ternyata sebahagian besar manusia yang

memasukinya adalah kaum fakir miskin"

(Riwayat Syaikhain)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Janganlah kamu banyak berbicara tanpa berzikir kepada Allah,

kerana sesungguhnya itu mengakibatkan hati menjadi keras.

Sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah

ialah orang yang berhati keras"

(Riwayat Tarmizi)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabda Rasulullah s.a.w. dari

Abu Hurairah r.a. maksudnya:

"Aku tinggalkan dua perkara untuk kamu yang menjadikan

tidak sesat selagi kamu berpegang kepada kedua-duanya,

iaitu kitabullah (Al Quran) dan sunah rasulNya"

(Riwayat Malik)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Ingatlah kepada Allah dalam masa senangmu,

nescaya Dia akan mengingatimu di masa susah"

(Al-Hadith)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Sekali-kali Allah tidak akan menerima sesuatu amalan yang

di dalamnya terdapat sebesar biji sawi dari sifat riak"

(Riwayat Al-Mundziri)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Barangsiapa yang menuntut ilmu maka hal itu merupakan

kifarat (penebus) bagi dosa-dosa yang telah lalu"

(Riwayat Tarmizi)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Peliharalah dirimu dari api neraka dengan bersedekah

(walau) separuh dari biji kurma, dan kalau tidak dapat

sedekah itu,maka keluarkanlah kata-kata yang baik"

(Riwayat Bukhari & Muslim)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Sesungguhnya orang yang sangat aku kasihi dan terdekat padaku

di hari kiamat ialah yang terbaik budi pekertinya. Dan orang yang

sangat aku benci dan terjauh daripadaku pada hari kiamat ialah

orang yang banyak bercakap, sombong dalam percakapannya

dan berlagak menunjukkan kepandaiannya"

(Riwayat Tarmizi)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Waktu yang paling dekat antara Tuhan dengan hambanya ialah

pada pertengahan akhir malam. Jika engkau mampu untuk

menjadi orang yang berzikir kepada Allah pada ketika itu

maka lakukanlah"

(Riwayat Bukhari & Muslim)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Abu Umamah r.a. bercerita:

Pernah ditanyakan

"Wahai Rasulullah, doa manakah yang paling didengar (oleh Allah)?"

Jawab baginda,"Pada pertengahan akhir malam dan sesudah tiap-tiap

solat fardu"

(Riwayat Tarmizi)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari Anas r.a. menceritakan:

"Doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah s.a.w. ialah,

"Ya Allah, Tuhan kami,berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan

di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka"

(Riwayat Tsalatsah)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabda Rasulullah s.a.w.

maksudnya:

"Barangsiapa yang pergi ke masjid dan pulang darinya, maka Allah

menyediakan untuknya tempat kediamannya di syurga,

setiap kali ia pergi dan pulang itu"

(Riwayat Bukhari)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabda Rasulullah s.a.w. dari Anas r.a. maksudnya:

"Dari keimanan itu terpancarnyahal-hal kebaikan"

(Riwayat Bukhari)

---------------------------------------------------------------------------

Sabda Rasulullah s.a.w. dari Umar r.a. maksudnya:

"Semua amal perbuatan itu adalah berpunca dari niat dan

bagi setiap orang itu adalah menurut apa yang diniatkan"

(Riwayat Bukhari)

---------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya:

"Cinta terhadap dunia adalah sumber segala dosa"

(Petikan kitab Imam Ghazali)

---------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya:

"Dengki (hasad) itu dapat merosakkan segala kebaikan

sebagaimana api dapat menghanguskan kayu-kayan"

(Petikan kitab Imam Ghazali)

-------------------------------------------------------------------

Dari Abu Dzar r.a

Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya:

"Sesiapa yang memanggil seseorang dengan panggilan 'Hai Kafir',

padahal yang dipanggil itu tidak sedemikian,

maka akan kembali kepada diri sipemanggil itu sendiri"

(Riwayat Bukhari & Muslim)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari Abdullah bin Amru

Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya:

"Sesungguhnya Allah membenci mereka yang berlagak fasih dalam

berkata-kata, yang mempermainkan lidahnya bagaikan lembu memainkan lidah"

(Riwayat Abu Daud & Tarmizi)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya:

"Nilai seseorang itu dapat diukur dari (tahap) agama yang dipegang

oleh sahabat karibnya, oleh itu berhati-hatilah memilih sahabat dalam pergaulan"

(Petikan Kitab Imam Ghazali)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud r.a

Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya:

"Baragsiapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah,

maka ia mendapat pahala seperti yang diperolehinya"

(Riwayat Tarmizi, Ibnu Majah & Hakim)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Aku belum pernah melihat sesuatu permandangan yang lebih

mengerikan dan lebih menakutkan daripada pemandangan alam kubur"

(Riwayat Tarmizi)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Sesungguhnya kamu kelak di akhirat akan dipanggil dengan nama

kamu dan nama bapa kamu, kerana itu perindahkanlah nama kamu"

(Riwayat Abu Daud)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Barangsiapa yang semakin bertambah ilmunya tetapi tidak

bertambah hidayahnya, maka dia semakin jauh dari Allah"

(Petikan Kitab Imam Ghazali)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Yang paling berat menerima seksaan di hari kiamat ialah

orang alim yang ilmunya tiada bermanfaat"

(Petikan Kitab Imam Ghazali)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Barangsiapa membantu dalam kederhakaan walaupun hanya

melalui sepatah kata, ia termasuk turut terlibat di dalamnya"

(Petikan Kitab Imam Ghazali)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Barangsiapa merendahkan diri di hadapan orang kaya yang salih

hanya kerana kekayaannya, maka dua pertiga dari agamanya hilang lenyap"

(Petikan Kitab Imam Ghazali)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Ada lima perkara yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim terhadap

saudaranya iaitu menjawab salam, mendoakan orang yang bersin,

memenuhi undangan, menjenguk orang sakit dan menghantar jenazah"

(Riwayat Khamsah)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Seseorang di antara kamu pasti diperkenankan (doanya) selagi

dia tidak terburu-buru dengan mengatakan "Aku telah

berdoa tetapi belum juga dimakbulkan"

(Riwayat Arba'ah)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda,

maksudnya:

"Orang yang memulakan memberi salam adalah

terlepas dari sifat sombong dan takabbur"

(Riwayat Al-Baihaqi &

Al-Khatib)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Siapa yang benar beriman kepada Allah dan hari kemudian maka janganlah

mengganggu jirannya dan berpesan-pesan baiklah kamu terhadap jiran"

(Riwayat Bukhari)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Keimanan itu mempunyai enam puluh lebih cabangnya.

Adapun perasaan malu melakukan maksiat adalah salah satu dari

cabang keimanan"

(Riwayat Bukhari)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"(Meninggalkan rasa dengki) merupakan sunnahku, barangsiapa yang

menghidupkan sunnahku maka sesungguhnya ia mencintaiku,

dan barangsiapa yang mencintaiku, maka ia bersamaku di dalam syurga"

(Riwayat Tarmizi)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Orang yang paling berbahagia di hari kiamat kelak kerana mendapat

syafaatku ialah orang yang mengucapkan kalimah

Laa ilaaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya atau dari dalam jiwanya"

(Riwayat Bukhari)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Orang yang paling ku utamakan kelak di hari kiamat ialah

orang yang paling banyak berselawat kepadaku"

(Riwayat Tarmizi & Ibnu Hibban)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Bukanlah dari umatku barangsiapa yang merosakkan seorang

isteri iaitu menghasutnya supaya menderhakai suaminya"

(Riwayat Abu Daud)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba

sebelum nyawanya sampai di kerongkong"

(Riwayat Tarmizi, Ahmad & Hakim)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Barangsiapa yang bertaubat kepada Allah selagi belum

terbit matahari dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya"

(Riwayat Muslim)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Dosa-dosa besar itu ialah menyekutukan Allah, berani menentang

orang tua, membunuh seseorang bukan pada haknya dan bersumpah palsu"

(Riwayat Bukhari)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda

maksudnya:

"Termasuk dalam golongan dosa-dosa besar ialah jika

seseorang memaki-maki kedua ibubapanya sendiri"

(Muttafaq'alaih)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya:

"Bukan yang bernama puasa itu sekadar menahan makan dan minum

tetapi puasa yang sebenar itu adalah menahan diri dari lagha

(perkataan & perbuatan yang tidak berfaedah) dan kata-kata keji"

(Riwayat Muslim)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya:

"Allah s.w.t. telah berfirman: Hamba Ku yang lebih Aku cintai ialah mereka

yang segera berbuka (apabila telah nyata masuk waktu berbuka)"

(Riwayat Al-Tarmizi)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari Abu Hurairah r.a.,

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Apabila kamu sedang berpuasa maka janganlah berbicara yang keji dan jangan

melakukan huru-hara dan kalau terdapat orang yang memaki atau mengajak bergaduh,

maka katakanlah: Saya berpuasa"

(Muttafaq'alaih)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari Zaid ibnu Khalid Al-Juhani r.a.,

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Barangsiapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa maka baginya

mendapat pahala sama seperti orang yang berpuasa itu tanpa kurang sedikitpun"

(Riwayat Tarmizi)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari Abu Hurairah r.a.,

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Barangsiapa beribadat di bulan Ramadan kerana iman dan mengharap ganjaran,

maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu"

(Muttafaq'alaih)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya:

"Orang yang berzikir (ingat) kepada Allah di bulan Ramadan akan diampunkan baginya,

dan orang yang memohon kepada Allah di dalamnya tidak akan kecewa"

(Riwayat Al-Tabrani & Al-Baihaqi)

No comments:

Sila-silakan tinggal komen anda di sini!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails